Hommage

Hommage

2002
‘Hommage aan W.C. de Groot’, een kunstwerk van Walter Baas,
baksteen, gesneden voeg, beton, belgisch hardsteen, goot, straatnaambord en deur,
400 x 800 x 260 cm,
W.C. de Grootplantsoen, Leeuwarden

Midden in de Hollanderwijk heeft Willem Cornelis de Groot een verbreding in de Hollanderstraat ontworpen. Met de aanwijzing van de wijk tot rijksmonument in het vooruitzicht hebben de omwonenden, gesteund door de stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk 2015, het initiatief genomen om het kleine plantsoen zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat terug te brengen. De groene open ruimte had in de loop der jaren sterk aan ruimtelijke kwaliteit ingeboet. Daarbij ontstond ook het idee een ‘monument’ op te richten voor de architect Willem Cornelis de Groot. Hiertoe werd aan drie kunstenaars een schetsopdracht verstrekt, waaruit de bewoners het ontwerp van Walter Baas gekozen hebben.

Het werk bestaat uit een L-vormige muur die als een decorstuk het aanzicht van een transformatorhuisje uit de jaren ’60 aan het zicht onttrekt en daarmee het plantsoen esthetisch begrenst. In de muur zijn karakteristieke elementen van de door De Groot ontworpen volkswijken Oud-Indische buurt, de Saskiabuurt en de Hollanderwijk in ‘baksteennauwkeurige citaten’ bij elkaar gebracht. Door maatvoering, materiaal- en kleurgebruik wordt het kunstwerk als vanzelfsprekend opgenomen in de omgeving. Alsof het er altijd al gestaan heeft.

Dat gevoel wordt versterkt door de functionele deur (naar de achtertuin van een woning aan de Waling Dijkstrastraat) en het prominent, iets rechts van het midden, opgehangen straatnaambord “W.C. de Grootplantsoen, architect 1853-1939”. Deze, sinds 2002, officiële naam voor het plantsoentje maakt ook tekstueel duidelijk hoe onlosmakelijk kunstwerk en omgeving met elkaar verbonden zijn. Tevens is een tekststeen ingemetseld die verwijst naar deze website. Het monumentale werk is daarmee in al zijn facetten een hommage aan Willem Cornelis de Groot.