Stelpboerderij

Stelpboerderij

1903
Stelpboerderij voor het Poptagasthuis,
Rypsterdyk, Marssum

Een tijdlang stond de Noorderkerk te Leeuwarden als eerste zelfstandige opdracht voor De Groot te boek. Naderhand is gebleken dat hij eerder al boerderijen voor het Sint Anthony Gasthuis bouwde en verbouwde. Een stelp in Lytse Geast was in 1881 de eerste in een reeks van boerderijontwerpen, voor het Sint Anthoon én andere opdrachtgevers.

De voogden van het dr. H. Poptagasthuis te Marssum behoorden tot de kring van vaste opdrachtgevers. De Groot bouwde voor hen in 1903 een stelpboerderij aan de Rypsterdyk. Blikvanger is het voorhuis met een trapgevel als een ogenschijnlijk autonoom decorstuk in de zeventiende-eeuwse trant van de Hollandse renaissance. Deze is gecombineerd met subtiele toevoegingen in de vernieuwingsstijl, waaronder de versieringen boven de vensters.

Mogelijk heeft op deze plek eerder al een boerderij van het gasthuis gestaan. In de geveltop is een zeventiende- of achttiende-eeuwse gevelsteen verwerkt met een dubbel wapen (twee sterren en een lelie) van Henricus Popta, de stichter van het gasthuis. Die instelling kon bestaan dankzij onder meer de huuropbrengsten van de door boeren gepachte landerijen.