Rembrandtstraat

Rembrandtstraat

1910
Drie woningen voor gezinnen met tuberculeuze patiënten voor de Vereeniging Eigen Brood Bovenal,
Rembrandtstraat 1-5, Leeuwarden

Oud-diakenen namen in 1858 het initiatief tot de oprichting van de “Vereeniging tot Aanbouwen en Verbetering van Arbeiderswoningen te Leeuwarden, onder de zinspreuk: Eigen Brood Bovenal”. Vier jaar later realiseerde de vereniging op Oldegalileën een van de oudste volkswoningcomplexen van Nederland. In 1870 al in omvang verdubbeld, volgde in 1904 een grote uitbreiding aan het Hoeksterplein naar een plan van W.C. de Groot. Bij wijze van uitzondering bouwde de vereniging in 1912 op een terrein buiten Oldegalileën, in de oostelijke stadsuitbreiding aan het Nieuwe Kanaal.

De Groot ontwierp aan de Rembrandtstraat drie huurwoningen die in beheer werden gegeven aan de “Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose”. Ze waren bedoeld voor gezinnen waarin deze ziekte voorkwam en die om deze reden vaak werden geweigerd door particuliere verhuurders.

De woningen hebben twee bouwlagen met een doorlopend dakschild aan de straat. Voor de individuele expressie is boven elk middelste woningtravee een trapgevel gemetseld en op de uiteinden kreeg het rijtje een decoratieve beëindiging in de vorm van een uitkragende getrapte zijgevel. De trappen hebben schouders van kunststeen en de pinakel is voorzien van een kunststenen bal met siersmeedwerk. Begin jaren ’50 heeft de vereniging de woningen verkocht aan particulieren.