Oud-Indische buurt

Oud Indische buurt

1908
Oud-Indische buurt voor Woningvereeniging Leeuwarden,
Noordvliet e.o., Leeuwarden

De Oud-Indische buurt is De Groots eerste project voor de in maart 1905 toegelaten Woningvereeniging Leeuwarden. De 73 huurwoningen aan het Noordvliet, de Sumatra-, de Java-, Borneo-, Celebes- en Bankastraat, behoren ook tot de vroegste arbeidersonderkomens die in Leeuwarden onder het regiem van de Woningwet (1901) zijn gerealiseerd.

De gemeenteraad, die het plan moest toetsen, was aanvankelijk weinig enthousiast en stemde er schoorvoetend mee in. Toen de rijen woningen met kleine voortuintjes en een bleek aan de achterzijde er eenmaal stonden, werd het complex geroemd als voorbeeld van “waardige” arbeidershuisvesting. Dit ondanks het feit dat een slaapkamer nog altijd ontbrak en de huurders genoegen moesten nemen met een bedstede of alkoof.