Oeuvrelijst

Oeuvrelijst

1879/’80
Woonhuis voor F. Grosjean (bouwkundige en timmerman),
Achter de Hoven 2c, Leeuwarden

1879
IJzeren hekwerk voor een rij woningen, vermoedelijk voor F. Grosjean,
Achter de Hoven 2c t/m 10, Leeuwarden

1881
Ontwerp verbouw boerderij tot een stelp voor het Sint Anthony Gasthuis,
Wirdsterterp 8 (vh. Wilsterterp), Wânswert
(uitvoering onbekend)

1881
Stelpboerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Lytse Geast 23, Lytse Geast
(toeschrijving)

1882
Voorgebouw boerderij voor H.L. baron van Heemstra,
Veenklooster (vermoedelijk stelpboerderij Kleasterwei 2)

1882/’83
Bepleistering buitengevels en verbouw Grote of Jacobijnerkerk,
Jacobijnerkerkhof 95, Leeuwarden

1882
Vernieuwing boerderijschuur,
Adres onbekend, Lutjewoude

1884
Stelpboerderij (ter vervanging van een afgebrande voorganger) voor H.L. baron van Heemstra,
Veenklooster (vermoedelijk stelpboerderij Keningswei 1)

1884
Stelpboerderij voor familie Van Eysinga,
Dijken 11, Langweer

1884
Stelpboerderij en wagenhuis (op locatie afgebrande voorganger) voor wed. B.J. Buma,
Froonakkerdyk 10, Wiuwert (Swaendert)

1885
Paardenstoeterij De Oorsprong voor
jhr. C. van Eysinga,

Huisterheide 7, Sint Nicolaasga (Legemeer)

1885/’86
Herbouw afgebrande boerderij voor
Albada de Haan Hettema,

Fjildbuorren 2, Brantgum
(schuur nog bestaand)

1887
Zuivelfabriek voor jhr. C. van Eysinga,
Boarnsweachsterdyk, Boornzwaag
(afgebroken ca. 1910)

1887/’88
Geref. Noorderkerk en verbouw poort,
Grote Kerkstraat 31, Leeuwarden

1888
Stelpboerderij voor C.W.A. Buma,
Sint Janswei 3, Deinum

1888
21 arbeiderswoningen voor G. Jellema (handelaar in bouwmaterialen),
Houtstraat, Leeuwarden
(afgebroken)

1888
Zaal c.a. achter bestaand huis voor
H.L. baron van Heemstra,

Wirdumerdijk 15, Leeuwarden
(afgebroken)

1888
Ontwerp schuurtje bij boerderij,
Nabij de Nieuwebildtdijk, Vrouwenparochie
(uitvoering onbekend)

1888
Vernieuwing schuur c.a. van een kop-hals-romp boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Ayttawei 2, Reduzum

1889
Ontwerp 11 arbeiderswoningen voor
G. Jellema (handelaar in bouwmaterialen),

Houtstraat, Leeuwarden
(uitvoering onbekend)

1889
Verbouw en uitbreiding van woonhuis en fabriek (vh. oliemolen De Eendragt) voor
J. Pel (olieslager),

Dokkumertrekweg 28, Leeuwarden
(deels nog bestaand)

1889
Dubbele dienstwoning voor het Sint Anthony Gasthuis,
hoek Schoenmakersperk en Groeneweg, Leeuwarden
(afgebroken)

1889/’90
Winkelhuis en pakhuis voor J. Plet,
Groentemarkt 7, Leeuwarden

1890
Ontwerp nieuwbouw schuurtje en vernieuwing kap, gebinten c.a. van een stelpboerderij,
Adres onbekend, Wânswert

1891
Verbouw boerderij tot stelp Schuierda- of Sjaerdastate voor het Sint Anthony Gasthuis,
Wanswerterdyk 37, Burdaard

1891
Stelpboerderij (op locatie afgebroken voorganger) voor het Sint Anthony Gasthuis,
Buorren 1, Warstiens

1891/’92
Stelpboerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Symen Halbeswei 9, Lytse Geast

1892
Ontwerp vernieuwing boerderijschuur voor U.H. Huber,
Adres onbekend, Cornjum
(uitvoering onbekend)

1892/’93
Vernieuwing schip Hervormde Kerk,
Buorren 42, Tytsjerk

1893
Woonhuis voor O.H. Sijtstra,
Noordersingel 72, Leeuwarden

1893
Vernieuwing schuur en hals van boerderij Poptazathe voor het Dr. H. Poptagasthuis,
Louwbuurt 14, Hantumhuizen

1893
Verbouw winkel en pui voor manufacturier
IJ. Bolman,

Berlikumermarkt 17, Leeuwarden
(toeschrijving)

1893/’94
Smederij en woning voor J. Kroes,
Jacobijnerkerkhof 2 en Grote Kerkstraat 240, Leeuwarden

1893/’94
Geref. kerk met kosterswoning en consistoriekamer,
Het Singel 16, Zwartsluis

1893/’94
Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden

1894
Kosterij Evang. Lutherse kerk,
Nieuwe Oosterstraat 28, Leeuwarden

1894
Stelpboerderij Veldzicht en dubbele landarbeiderswoning voor W.B. Buma,
Bayumerleane 2 (stelp) en Baardbuorren 13 (woningen), Arum

1894
Dubbele dienstwoning voor het Sint Anthony Gasthuis,
Perkswaltje 4-6, Leeuwarden

1895
Stelpboerderij voor het
Dr. H. Poptagasthuis,

Sylsterdyk 6, Marssum

1895
Dubbele landarbeiderswoning voor het Dr. H. Poptagasthuis,
Sylsterdyk, Marssum
(afgebroken)

Ca. 1895
Ontwerp woonhuis voor het Sint Anthony Gasthuis,
Beijerstraat 5, Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

Ca. 1895
Verbouw winkelhuis voor het Sint Anthony Gasthuis,
Beijerstraat 5, Leeuwarden
(toeschrijving)

1895
Ontwerp herbouw van een afgebrande boerderijschuur voor P.D. Kymmell,
Adres onbekend, Teerns
(uitvoering onbekend)

1896
Winkelhuis voor J.H. Willers (stucadoor),
Ged. Keizersgracht 48/Nieuwe Oosterstraat 32, Leeuwarden

1896
Stelpboerderij Groot Baarderburen,
Baarderbuorren 15a, Arum

1896
Perzikkas Poptaslot,
Slotleane 1, Marssum
(afgebroken)

1896/’97
Winkelhuis voor kledingmagazijn De Stad Parijs voor P. van den Brul,
Naauw 3, Leeuwarden

1897/’98
Herbouw na brand van winkelhuis De Roode Winkel voor W. Vergnes (manufacturier),
Wirdumerdijk vh. 5, Leeuwarden
(afgebroken)

1898
Burgerwoonhuis en 10 arbeiderswoningen voor H. v.d. Vegte (schilder),
Verlengde Schrans 11 t/m 29 (arbeiderswoningen) en 31 (burgerwoonhuis), Leeuwarden (Huizum)
(23 t/m 31 afgebroken)

1898
Ontwerp 12 woningen aan het Molenpad voor M. Frantzen (meelhandelaar),
Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1898/’99
Verbouw winkelhuis voor J.A.F. Best (chirurgisch instrumentenmaker en winkelier in artikelen voor ziekteverpleging en hulpmiddelen),
Nieuwestad 130, Leeuwarden

1899
Directeurswoning haardenfirma Faber & Zeilinga,
Emmakade 173, Leeuwarden
(toeschrijving)

1899
Verbouw woonhuis voor N.J. v.d. Woude,
Nieuweburen 92, Leeuwarden
(afgebroken jaren-1970)

1899/1900
Woning en werkplaats voor K.W. Wits (schilder),
Maria Louisastraat 10-12 (hoek Verkorteweg), Leeuwarden

1900
Nieuwbouw Martenastate voor de Nederlandse Hervormde Gemeente,
Martenawei 1, Cornjum

1900
Verbouw winkelhuis,
Sacramentsstraat 18, Leeuwarden

1900
Verbouw woning tot telefoonkantoor,
Eewal 55, Leeuwarden
(afgebroken 1911)

1901
Verbouw winkelhuis voor de Singer-Maatschappij,
Sint Jacobsstraat 29, Leeuwarden

1901
Verlengen schuur van een kop-hals-romp boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Lekkumerweg 84, Lekkum

1901
Tuinkoepel Poptaslot,
Slotleane 1, Marssum
(afgebroken)

1901
Verbouw boerderijschuur,
Sylsterdyk 3, Bozum

1901
Uitbreiding en verbouw boerderijschuur voor het Sint Anthony Gasthuis,
Zeedijk 12, Ferwert

1901
Verbouw van en winkelpui in woonhuis,
Nieuweburen 116, Leeuwarden

1901
Dubbel herenhuis voor R. Paehlig,
Marktstraat 22-24, Sneek

1903
Stelpboerderij voor het Dr. H. Poptagasthuis,
Rypsterdyk 42, Marssum

1903
Verbouw en oprichting slachterij en rokerij voor J. de Jong (slager),
Grote Hoogstraat 5, Leeuwarden

1903
Verbouw en uitbreiding boerderijschuur voor jhr. A.E. van Boelens-Van Eysinga,
Dijken 7, Langweer
(afgebroken 1909)

1903
Ontwerp woonhuis voor A.W. Voors,
Luinjeberd
(niet uitgevoerd)

1903/’04
Twee burgerwoningen met tuinaanleg voor A.W. Leitze en A. Post,
Burg. Falkenaweg 95 en 97, Heerenveen

1904
Barak bij het Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(afgebroken)

1904
Stelpboerderij Bourboomstate voor
D.J. van der Veen,

Bourboomweg 2, Burdaard

1904
Woonhuis voor het Dr. H. Poptagasthuis,
Bredyk, Jelsum
(afgebroken)

1904
Verlenging en gedeeltelijke vernieuwing schuur van de kop-hals-romp boerderij Foltastate voor het Sint Anthony Gasthuis,
Hearewei 25, Minnertsga

1904
Woonhuis voor weduwe P.P. Jager,
Bredyk 20, Langweer

Ca. 1904
Volière Oud Sint Anthony Gasthuis,
Grote Kerkstraat 114-210, Leeuwarden
(afgebroken)

1904/’05
60 arbeiderswoningen Nieuw Eigen Brood voor Vereniging Eigen Brood Bovenal,
Hoeksterplein e.o., Leeuwarden

1905
Verenigingsgebouw Ohabé Thora voor Israëlitisch pieus genootschap,
Speelmansstraat 2, Leeuwarden

1905
Ontwerp 19 beneden- en bovenwoningen op de Wissesdwinger voor Woningvereeniging Leeuwarden,
Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1905
Winkelpui voor herenconfectiezaak en kleermakerij O. van der Kam,
Dracht 22, Heerenveen (afgebroken)

1905
Directeurswoning voor fa. Hommema
Eskes & Co.,

Pollepaed 10, Snakkerburen
(toeschrijving)

Ca. 1905
Rijtuigenloods en/of paardenstal voor
H. Schaap (stalhouder),

Spanjaardslaan 12, Leeuwarden
(toeschrijving)

Ca. 1905
Stalhouderij,
Ruiterskwartier 105, Leeuwarden
(toeschrijving)

1905/’06
Vernieuwing toren Hervormde Kerk,
Buorren 42, Tytsjerk

1905/’06
Woonhuis voor weduwe Baarda-Bergstra,
Willemskade 8b, Leeuwarden
(afgebroken ca. 1978)

1906
Gabbema Gasthuis,
Wijbrand de Geeststraat 42, Leeuwarden

1906
Verbouw boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Alddiel 1a, Lytse Geast

1906
Draaibare lighal bij het Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(afgebroken)

1906
Schoolgebouw voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs,
Burmaniastrjitte 1, Anjum
(afgebroken)

1906
Gelede boerderij “De Blikken Pleats”,
Sudhoekstermiddelweg 101, Sint Annaparochie

1906
Dubbele landarbeiderswoning met houten loodsen voor het
Dr. H. Poptagasthuis,

Bredyk, Jelsum
(afgebroken)

1906
Overhuiving ingangsportiek aan bankgebouw Erven B.L.C. de Haan’s Bank,
Ruiterskwartier 109, Leeuwarden
(afgebroken)

1906
Verbouw Ambachtsschool tot Industrie- en Huishoudschool en kinderbewaarplaats voor het Sint Anthony Gasthuis,
Speelmansstraat vh. 27 (hoek Bonte Papesteeg), Leeuwarden
(afgebrand 1982)

1906
Dubbele landarbeiderswoning voor het
Dr. H. Poptagasthuis,

Menno van Coehoornwei, Britsum
(afgebroken)

1906
Dubbele landarbeiderswoning met houten loodsen voor het
Dr. H. Poptagasthuis,

Brédyk, Stiens
(afgebroken)

1906
Gelede boerderij (op locatie afgebrande boerderij) voor H.H. Menalda,
Riperwei 30, Jutrijp
(schuur grotendeels afgebroken)

1906
Ontwerpen uitbreiding daklozentehuis van Vereniging De Philantroop,
Groningerstraatweg vh. 171, Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1907
Dubbele landarbeiderswoning voor het Dr. H. Poptagasthuis,
Haskedijk 3, Jelsum

1907
Dubbele landarbeiderswoning voor het Dr. H. Poptagasthuis,
Hegedyk 48-50, Marssum

1907
Dubbele landarbeiderswoning en houten loods voor het Sint Anthony Gasthuis,
vh. Zeedijk 10, Ferwert
(afgebroken)

1907
Uitbreiding stelpboerderij Deckema Sathe voor jhr. A.E. van Boelens-Van Eysinga,
Koufurderrige 27, Koufurderrige
(deels afgebroken)

1907
Restauratie Westerkerk voor de Nederduits Hervormde Gemeente,
Bagijnestraat 59, Leeuwarden

1907
Woonhuis “Douma-Stins” voor D. Hepkema-Bokma,
Buorren 19, Langweer

1907
Tuinaanleg Poptaslot,
Slotleane 1, Marssum

1908
73 arbeiderswoningen en een winkel (Oud-Indische Buurt) voor Woningvereeniging Leeuwarden,
Noordvliet e.o., Leeuwarden

1908
Ontwerp kleine schuur bij boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Dokkumertrekweg 15, Leeuwarden
(uitvoering onbekend)

1908
Uitbreiding en woning voor de Christelijke Kweekschool,
Margaretha de Heerstraat 2 en Wijbrand de Geeststraat 35, Leeuwarden

1908
Veeschuur bij kop-hals-romp boerderij voor jhr. A.E. van Boelens-Van Eysinga,
Schapedijkje 18, Leeuwarden
(afgebroken)

1908
Verbouw woonhuis voor J.H. Borgesius,
Eewal 63, Leeuwarden

1909
107 volkswoningen (Saskiabuurt) voor Woningvereeniging Leeuwarden,
Saskiastraten, Leeuwarden

1909
Stelpboerderij voor D. Beintema,
Sylsterwei 6, Anjum

1909
Ontwerp aanbouw 3de klasse-vleugel van het Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(vermoedelijk niet uitgevoerd)

1909
Gelede boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Overijsselseweg 18, Goutum

1909
Schoolgebouw met 4 lokalen voor de Nederlands Hervormde Gemeente,
Tramstrjitte 45, Nijland

1909
Gedeeltelijke sloop boerderij en vervangende nieuwbouw woonhuis en veestal en verlenging bestaande schuur voor T. en N. Dorhout,
Ielke Boonstraloane 12, Garijp

1909
Gelede boerderij voor jhr. A.E. van Boelens-Van Eysinga,
Dijken 7, Langweer

1909
Uitbreiding stal kop-hals-romp boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Lekkumerweg 84, Lekkum

1909/’10
Julianavleugel Nieuw Sint Anthony Gasthuis,
Perkswaltje 1 (Schoenmakersperk), Leeuwarden

1909/’10
Evangelisatielokaal voor de Vereniging tot Evangelisatie,
Aengwirderweg, Luinjeberd
(afgebroken)

1909/’10
Voogdenkamer Nieuw Sint Anthony Gasthuis,
Perkswaltje 1, Leeuwarden

Ca. 1909/’10
Baarhuisje Oud Sint Anthony Gasthuis,
Grote Kerkstraat 114-210 (Sint Anthonystraat), Leeuwarden

1910
Hervormde pastorie
Oasingaleane 11, Langweer

Ca. 1910
Wagenhuis en paardenstal bij Wassenaar-boerderij,
Mr. P.J. Troelstraweg 193, Leeuwarden
(toeschrijving)

Ca. 1910
Wagenhuis en paardenstal bij boerderij Haskerazathe,
Haskedijk 2, Jelsum
(toeschrijving)

1911
Verbouw geref. kerk en nieuwbouw vergaderlokalen,
Pheifferbuorren, Anjum
(afgebrand 1967)

1911
Onderwijzerswoning voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs,
Burmaniastrjitte 1A, Anjum

1911
Ontwerp stalling met schuur c.a. bij een boerderij voor J.M. van Hettinga Tromp,
Adres onbekend, Hallum
(uitvoering onbekend)

1911/’12
Chr. HBS (in samenwerking met H. Feddema),
Kanaalstraat 15 t/m 139, Leeuwarden

1912
Verbouw en uitbreiding met lage schuur van een kop-hals-romp-boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Aldlansdyk 14, Jelsum
(afgebrand in 1977 of 1978)

1912
Dubbel woonhuis,
Emmakade 41-43 (no. 43 was De Groots eigen woonhuis), Leeuwarden

1912
Uitbreiding met o.a. een röntgenzaal aan de 3de klasse-vleugel van het Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(afgebroken)

1912
Uitbreiding Industrie- en Huishoudschool voor het Sint Anthony Gasthuis,
Speelmansstraat vh. 27 (hoek Bonte Papesteeg), Leeuwarden
(afgebrand 1982)

1912
Vernieuwing en uitbreiding stelpboerderij voor jhr. A.E. van Boelens-Van Eysinga,
Koufurderrige 29, Koufurderrige
(afgebroken)

1912
Uitbreiding winkelhuis aan de achterzijde (Burmaniastraat) voor J. Boorsma,
Nieuwestad 27, Leeuwarden

1913
Drie burgerwoningen voor gezinnen met tuberculeuze patiënten voor Vereeniging Eigen Brood Bovenal,
Rembrandtstraat 1-5, Leeuwarden

1913
Bloemen- en plantenkas bij tuinmanswoning Sint Anthony Gasthuis,
Perkswaltje (Wijde Gasthuissteeg), Leeuwarden
(afgebroken 1974)

1913
Verbouw Paleis van Justitie (drie cellen op een binnenplaats),
Wilhelminaplein, Leeuwarden
(afgebroken)

1913
Verbouw van bakkerij annex woning voor
H. Odewald,

Bij de Put 11, Leeuwarden

1914
Dubbele landarbeiderswoning voor
G.R. Miedema,

Schapedijkje 14(-16), Leeuwarden

1914
Ontwerp verbouw woonhuis aan de Oostergrachtswal 123-123a voor G. Pel,
Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1914
Aanleg en afsluiting (hek op een muur) van een terrein op de hoek van Grote Kerkstraat en Wijde Gasthuissteeg voor het Sint Anthony Gasthuis,
Grote Kerkstraat vh. 45, Leeuwarden

1914
Uitbreiding Chr. HBS (in samenwerking met H. Feddema),
Kanaalstraat 15 t/m 139, Leeuwarden

1914
Ontwerp i.s.m. H. Feddema voor een gymnastieklokaal aan Achter de Hoven 21-23 voor de Vereeniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs,
Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1914
Verbouw en uitbreiding kop-hals-romp boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Ljouwerterdyk 5, Marssum

1914
Verbouw boerderij voor T. Dorhout,
Himpensermar 3, Wergea
(afgebroken)

1914-’15
177 volkswoningen (Hollanderwijk) voor Woningvereeniging Leeuwarden,
Hollanderstraat e.o., Leeuwarden

1915
Vernieuwing winkelpui en -inrichting voor
fa. Eduard Köller en Co.,

Nieuwestad 136, Leeuwarden
(verdwenen)

1915
Magazijn aan een winkelhuis voor
fa. Eduard Köller en Co.,

Nieuwestad 136, Leeuwarden (deels nog bestaand)

1915
Ontwerp voor gedeeltelijke vernieuwing Sint Jacobsvleugel aan de Groeneweg van het Nieuw Sint Anthony Gasthuis,
Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1915
Verbouw woning tot 2 kamers voor Stichting Fribourg,
Achter de Hoven 122, Leeuwarden
(afgebroken ca. 1980)

1915
7 volkswoningen (Oud-Indische Buurt) voor Woningvereeniging Leeuwarden,
Bankastraat, Leeuwarden

1915
Uitbreiding stelpboerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Lytse Geast 23, Lytse Geast

1915
Verbouw kosterij Grote Kerk (inbouw slaapkamers en dakkajuiten) voor de Hervormde Gemeente,
Achter de Grote Kerk 17 (Bredeplaats), Leeuwarden

1915
Ontwerp gestichtsgebouw met 16 tot 22 kamers aan de Grote Kerkstraat voor het Sint Anthony Gasthuis,
Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1916
Vrijstaande hulpbarak bij het Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(afgebroken)

1916
Barak met ligzalen bij het Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(afgebroken)

1916
Verbouw woongedeelte kop-hals-romp boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Lekkumerweg 84, Lekkum
(uitvoering onbekend)

1916
Ontwerp uitbreiding barak uit 1904 bij het Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(uitvoering onbekend)

1916
Tuinpaviljoen (groen) Nieuw Sint Anthony Gasthuis,
Perkswaltje 1, Leeuwarden

1916
Dubbele landarbeiderswoning bij drie boerderijen voor het Sint Anthony Gasthuis,
Lytse Geast 24, Lytse Geast

1916
Vernieuwing veestal boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Alddiel 1a, Lytse Geast

1916/’17
Verbouwing bestuurshuis (o.a. nieuw trappenhuis) Sint Anthony Gasthuis,
Grote Kerkstraat 39, Leeuwarden

1917
Tuinmanswoning Sint Anthony Gasthuis,
Perkswaltje 2, Leeuwarden

1917
Nieuwbouw na brand van een veestal met hooischuur achter een 19e-eeuws voorhuis voor het Sint Anthony Gasthuis,
Oudeschouw 2, Akkrum

1919
Verbouw kantoor Noord-Amerikaansche Hypotheekbank,
Ruiterskwartier 115, Leeuwarden
(afgebroken 1991)

1919/’20
Chr. Rehobôth-school met dienstwoning,
Claes Bockes Balckstraat 8 en Pieter Feddesstraat, Leeuwarden
(school afgebroken 1991)

1920
School voor M.U.L.O. voor de Christelijke Kweekschool,
Wijbrand de Geeststraat (hoek Margaretha de Heerstraat), Leeuwarden
(afgebroken 1981)

1920
Ontwerp verbouw van de stal van stelpboerderij Schuierda- of Sjaerdastate voor het Sint Anthony Gasthuis,
Wanswerterdyk 37, Burdaard
(uitvoering onbekend)

1920
Stoephek bij de Chr. HBS,
Kanaalstraat, Leeuwarden

1920
Ontwerp woonhuis aan Achter de Hoven (hoek Spoorstraat) voor L. Yntema,
Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1920/’21
Verbouw winkelhuis voor Sj. Boorsma (winkelier in gebreide goederen en sajetten)
Nieuwestad 27, Leeuwarden

1921/’22
Uitbreiding Chr. HBS door verbouw woning Kanaalstraat 19,
Kanaalstraat, Leeuwarden

1922
Stalverbouwing stelpboerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Nabij het oude Tolhuis, Lekkum
(afgebroken)

1923
Gelede boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis, Hoarnestreek 6,
Minnertsga
(bedrijfsgedeelte in 1942 afgebrand)

1923
Verbouw zolderverdieping van de leerschool voor de Christelijke Kweekschool,
Margaretha de Heerstraat 2, Leeuwarden

1926
Verbouw winkelhuis voor J.P. van der Kam,
Wirdumerdijk 26, Leeuwarden

1926
Tijdelijk Hulpgebouw voor nachtverblijf voor zusters bij het Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(afgebroken)

1926
Ontwerp uitbreiding Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1926
Ontwerp keukengebouw en uitbreiding lijkenhuis Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden
(niet uitgevoerd)

1926
Schuurtje bij kop-hals-romp boerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Ayttawei 2, Reduzum

1926
Uitbreiding Oenemavleugel Oud Sint Anthony Gasthuis,
Grote Kerkstraat 114-210 (Beijerstraat), Leeuwarden

1926
Vernieuwing stalinrichting en nieuwbouw schuurtje bij stelpboerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Symen Halbeswei 9, Lytse Geast

1927
Tuinpaviljoen (bruin) Nieuw Sint Anthony Gasthuis,
Perkswaltje 1, Leeuwarden

1928
Uitbreiding schuur en vernieuwing stalinrichting stelpboerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Lytse Geast 23, Lytse Geast

1928/’29
Uitbreiding ziekenhuis Sint Anthony Gasthuis,
Pijlsteeg, Leeuwarden

1929
Verbouw stelpboerderij voor het Sint Anthony Gasthuis,
Overijsselseweg 16, Goutum

1930
Woonhuis voor J. Nooitgedagt,
Geeuwkade 17, IJlst

1933
Verbouw winkelpui voor J.P. van der Kam,
Wirdumerdijk 26, Leeuwarden