Noorderkerk

Noorderkerk

1887/’88
Noorderkerk, gereformeerde kerk en verbouwing poort,
Grote Kerkstraat 31, Leeuwarden

Voor een architect die nog aan het begin van zijn carrière stond, was de Noorderkerk in Leeuwarden een opmerkelijke opdracht. Het was de eerste kerk die de gereformeerden na de Doleantie in Leeuwarden bouwden. Het gebouw staat op een binnenterrein in de oude stad, achter een rijk versierde poort in Hollandse neorenaissance stijl. Een korfboogvormige doorgang met neggenblokken wordt omlijst door gemetselde, van speklagen voorziene pilasters die een kroonlijst en een gebroken fronton dragen. In het fronton is een aedicula met het opschrift Noorderkerk opgenomen. In het muurwerk links van de poort zijn de kunststenen banden van de pilasters doorgezet en is een entree tot de bovenwoning opgenomen.

De kerkzaal zelf heeft een eenvoudig interieur. Het is een kerkschuur met galerijen op zuilen, zoals Abraham Kuiper die voor de eredienst voldoende achtte. De Groot tekende behalve voor het exterieur en het interieur ook voor de preekstoel en de orgelkast. Het kerkgebouw is tegenwoordig in gebruik als zalencentrum It Aljemint van de Fryske Akademy.