Martenastate

Martenastate

1900
Martenastate,
Cornjum

De huidige state is gebouwd in opdracht van de Nederlands Hervormde Gemeente van Cornjum op de plek van de oude Martenastate. In de kleinere negentiende-eeuwse state zijn ornamenten van de oude hergebruikt. Het in neorenaissancistische trant uitgevoerde miniatuurkasteeltje heeft een L-vormige plattegrond met een traptoren in de oksel van de vleugels.

De toren heeft een vierzijdige onderbouw die overgaat in een achtzijdige bovenbouw als overgang naar de uivormige bekroning. Dezelfde vorm wordt aangetroffen bij het Poptaslot in Marssum waarvoor De Groot als huisarchitect werkzaam was. Beide vleugels kregen verzorgde trapgevels met zware hoekschoorstenen. Boven de ramen zijn hoge boogtrommels met siermetselwerk aangebracht. Schildhoudende leeuwen op een zware cordonlijst tegen het torentje en op de hoek van de lange vleugel zijn onderdelen van de oude state.