Hollanderwijk

Hollanderwijk

1914/15
177 Volkswoningen Hollanderwijk voor Woningvereeniging Leeuwarden,
Hollanderstraat e.o., Leeuwarden

In 1913 kreeg W.C. de Groot opdracht een plan te maken voor 177 arbeiderswoningen aan de Hollanderdijk. Daar lag een bijna driehoekig terrein, grenzend aan het spooremplacement. De eerste voorstellen van De Groot werden om hun stijve vorm bekritiseerd. Daarna introduceerde de architect een bochtige diagonaal als een centrale ontsluitingsweg, een idee afgeleid van de laat-negentiende-eeuwse parkachtige villa- en tuinwijken.

Dit leidde tot een aantrekkelijker opzet, zonder dat het principe van de parallelle woningstroken verlaten hoefde te worden. Gunstige gevolgen waren verschillen in de hiërarchie van de toegangswegen tot de wijk en een grotere variatie in de stedenbouwkundige en architectonische maatvoering en in hoekoplossingen. Bovendien ontstond de mogelijkheid tot het creëren van een centraal gelegen pleintje bij wijze van een verbreding van de openbare weg. In het plan werden ook twee winkels opgenomen en een werkplaats voor de woningvereniging.

In architectonisch opzicht ging De Groot voort op de weg die hij was ingeslagen met zijn eerdere volkswoningcomplexen, op de overgang tussen historische vormen, in het bijzonder van de neorenaissance, en de Nieuwe Kunst.