Gelede boerderij

Gelede boerderij

1908
Boerderij,
Overijsselseweg 18, Goutum

Het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden gaf in 1908 de opdracht een experimentele boerderij te ontwerpen “volgens ’t Zuid Hollandsch Systeem”, ook wel gelede bouw of lengtebouw genoemd. De boerderij bestaat uit afzonderlijk herkenbare, functionele eenheden: de woning, de stal en de hooiberging.

De bouwdelen zijn slechts door deuren met elkaar verbonden, wat de brandveiligheid ten goede kwam maar ook een evident voordeel had uit het oogpunt van hygiëne – het streven was toen om de melk bacterievrij te houden teneinde een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de gevreesde volksziekte tuberculose. Bovendien werd de stal op “Hollandsche” wijze ingericht met het vee in een dubbele rij met de kop naar de voergang en dus niet zoals bij de “Friese” stal met de kop naar de muur en een voergat in de zolder.