Geeuwkade

Geeuwkade

1930
Herenhuis voor Nooitgedagt,
Geeuwkade 17, IJlst

Een vrijstaand herenhuis in IJlst uit 1930 is het laatst bekende ontwerp van de in 1939 overleden architect. Prachtig gesitueerd aan een kade buiten de oude kern van het stadje kreeg de woning een wijds uitzicht op het brede water van de Geeuw.

De architect sloot zijn loopbaan op het einde van de jaren-1920 af met een verrassende stilistische wending. Zonder vooraankondiging – of het moet een uitbouw van het Oud Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden uit 1926 zijn – voegde hij zich in 1928 met een gelede boerderij in Oosterzee opeens in de toenmalige mainstream van gematigd expressieve baksteenbouwkunst, die vaak gemakshalve als Interbellum-architectuur wordt aangeduid. Kenmerken zijn het decoratieve gebruik van donkerrode, grauwe en bruine baksteen (maar soberder en vlakker dan de Amsterdamse School), geleding in stoere volumen en grote kappen. De woning in IJlst kreeg een fors dakoverstek naar het voorbeeld van de invloedrijke Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959).

De woning is gebouwd voor de familie Nooitgedagt van de bekende schaatsenfabriek. Een stichtingssteen is aangebracht in de entreeportiek: “Eerste steen gelegd door Jarich Nooitgedagt oud 7 jaar 30 mei 1930”.