Gabbema Gasthuis

Gabbema Gasthuis

1906
Gabbema Gasthuis,
Wijbrand de Geeststraat, Leeuwarden

Het Gabbema Gasthuis is een hoogtepunt uit het oeuvre van De Groot. Het behoort bovendien tot de meest sprekende voorbeelden van de vernieuwingsstijl in Friesland.

Oostelijk van de binnenstad gesitueerd aan de noordrand van de laat-negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse stadsuitbreiding aan weerskanten van het Nieuwe Kanaal, valt het U-vormige woongebouw voor bejaarde dames op door de bijzondere materiaalkeuze en de verwerking van de uiterst kleurige materialen op een decoratief-functionele wijze.

De opdrachtgever, het Old Burger Weeshuis, was zeer te spreken over het aantrekkelijke uiterlijk van het gasthuis. Vanaf het trasraam laag bij de grond tot aan de pironnen op het dak laat het een bonte afwisseling van kleuren zien. Tal van materialen zijn gebruikt in uiteenlopende kleuren: donkergrijs, zwart, oranje-rood, geel en groen. Bij elke vorm heeft De Groot een andere decoratieve accentuering bedacht.

Op de opvallend gevormde geveltop in het midden van het complex is een klokkentoren met een ingesnoerde spits gezet. Het tegeltableau boven de hoofdingang, met een zinnebeeldige voorstelling van bescherming en liefdadigheid, is uitgevoerd in stijlzuivere Art Nouveau.