Diaconnessenhuis

Diaconessenhuis

1894
Diaconessenhuis,
Noordersingel 88, Leeuwarden

In zijn hoedanigheid van onderhoudsarchitect van het Diaconessenhuis bezocht De Groot diverse moderne ziekeninrichtingen in het land. Daarna kon hij zijn ideale ziekenhuis ontwerpen aan de sinds de jaren-1860 in ontwikkeling zijnde Noordersingel tegenover de binnenstad. Het hoofdgebouw was ingericht voor de huishouding.

Dit ruim bemeten gebouw van negen raamvakken breed heeft boven een souterrain twee forse bouwlagen. De drie middelste raamvakken springen uit de gevel naar voren om de entree goed te laten uitkomen. Dat risaliet wordt bovendien bekroond door een hoge halsgeveltop met klauwstukken. De muren zijn op veel plaatsen verlevendigd door kunststenen versieringen. De meeste aandacht trekt de ingangspoort.

Achter het hoofdgebouw verrezen een operatieafdeling en twee verpleegvleugels die op ruime afstand van elkaar stonden zodat het daglicht optimaal kon binnentreden. Die vleugels zijn later vervangen maar het hoofdgebouw is bewaard gebleven en in de jaren-1990 verbouwd tot appartementen.