Colofon

Colofon

Deze site is een onlosmakelijk onderdeel van het kunstwerk van Walter Baas in de Hollanderwijk. Het kunstwerk aan het W.C. de Grootplantsoen is in opdracht van stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk 2015 in december 2002 tot stand gekomen door bijdragen van Nieuw Wonen Friesland, Essent Friesland, gemeente Leeuwarden, stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, stichting Herbert Duintjer Fonds, Van der Geest Schilderspecialisten, Wijkpanel Huizum-West en de stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk 2015.

De site is ontworpen door Walter Baas, gebouwd door Kees Bloem, met een financiële bijdrage van Nieuw Wonen Friesland in 2005 vernieuwd door Harmen Tulner en geperfectioneerd in 2012 door Marike Kooistra.  In 2016 is de website wederom gemoderniseerd. De teksten zijn geschreven door Leo van der Laan (monumentenzorg gemeente Leeuwarden), Marloes Eskens en Peter Karstkarel. Waardevolle adviezen zijn gegeven door Tom Sandijck (archief Hollanderwijk).

De foto’s zijn gemaakt door Walter Baas, Marloes Eskens, Kees Hofstra, Peter Karstkarel, Leo van der Laan en Tom Sandijck. De zwartwitfoto’s zijn afkomstig uit het Fotoarchief Hollanderwijk.